Δραστηριότητα: Καλύτερο - Χειρότερο Μάθημα[Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Συζήτηση με Εκπαιδευόμενους]

Θυμηθείτε το καλύτερο και το χειρότερο μάθημα που είχατε στο γυμνάσιο ή λύκειο - όπως σας είχε εντυπωθεί τότε.1 Για ποιον/ποιους λόγους ήταν, αντίστοιχα, το καλύτερο και το χειρότερο;
Σήμερα με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχετε:2.α Επιμένετε στον ίδιο χαρακτηρισμό; (ΝΑΙ / ΟΧΙ)
2.β Για τους ίδιους, ή για διαφορετικούς λόγους;