Τεχνική Jigsaw


Jigsaw
View more PowerPoint from Evienti

Η Συνεργατική Συναρμολόγηση (jigsaw classroom) είναι μια μέθοδος συνεργατικής μάθησης. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στο jigsaw puzzle, κάθε κομμάτι - κάθε μαθητής- είναι αναγκαίο και απαραίτητο, για την επιτυχή συμπλήρωση και σχηματισμό της συνολικής εικόνας.

Να λοιπόν πως ακριβώς δουλεύει η τεχνική.
Οι μαθητές, σε μια τάξη, Ιστορίας για παράδειγμα, χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 5 ή 6 ατόμων. Ας υποθέσομε ότι στόχος τους είναι να εξετάσουν τα γεγονότα της περιόδου του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου.
Σε μια από τις ομάδες ο Κώστας είναι υπεύθυνος να ερευνήσει την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία, πριν από τον πόλεμο. Ο Ανδρέας έχει αναλάβει να βρει πληροφορίες σχετικά με τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως αιχμαλώτων. Η Μαρία έχει την ευθύνη να εξετάσει το ρόλο της Μ. Βρετανίας στον πόλεμο. Η Νάγια θα εξετάσει τη συνεισφορά της Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος η Άννα, θα αναλύσει την είσοδο της Ιαπωνίας στον πόλεμο.
Αφού εργαστούν ο κάθε μαθητής/τρια μόνοι τους και βρουν τις πληροφορίες, τις αξιολογήσουν και απαντήσουν στα σχετικά ερωτήματα, θα ετοιμάσουν μια αναφορά σχετική με το θέμα τους. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν στις ομάδες τους και ο κάθε μαθητής/τρια θα παρουσιάσει την εργασία του.
Είναι σημαντικό να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η δομή της οργάνωσης από τον εκπαιδευτικό και ο χωρισμός της εργασίας στα διάφορα μέρη, πρέπει να είναι τέτοιος που να αναγκάζει το κάθε μέλος της ομάδας να παρακολουθήσει προσεκτικά τα άλλα μέλη. Έτσι αν ο Κώστας δεν τα πηγαίνει καλά με τη Μαρία ή αν νομίζει ότι ο Ανδρέας δεν θα τα καταφέρει αρκετά καλά, να γνωρίζει ότι δεν θα πάει ούτε αυτός καλά στην αξιολόγηση που θα ακολουθήσει. Με τον τρόπο αυτό η συνεργασία στην ομάδα βελτιώνεται και η υπευθυνότητα φτάνει σε ψηλά επίπεδα.
Για να αυξήσουμε τις πιθανότητες η εργασία που θα ετοιμάσει κάθε μαθητής/τρια να είναι πλήρης και ακριβής, μπορούμε να εφαρμόσουμε το εξής. Αφού ο κάθε μαθητής/τρια, ολοκληρώσει την έρευνά του και ετοιμάσει την αναφορά του, συναντάται με τους υπόλοιπους μαθητές, των άλλων ομάδων που έχουν ακριβώς την ίδια εργασία. Έτσι οι επί μέρους ειδικοί στο κάθε θέμα(π.χ. στην άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία), συναντώνται, συζητούν, αναλύουν, εξετάζουν, διαφωνούν και καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή λύση. Η τεχνική αυτή, των συναντήσεων των επί μέρους ειδικών στο κάθε θέμα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μαθητές που στην αρχή συναντούν δυσκολίες στην οργάνωση και διατύπωση των απόψεών τους.
Στη συνέχεια ο κάθε ειδικός, επανέρχεται στην ομάδα του, και διδάσκει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το ίδιο γίνεται από όλα τα μέλη της ομάδας. Τέλος οι μαθητές αξιολογούνται για το τι έχουν μάθει.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου

(α) Είναι ένας αποδοτικός και πρακτικός τρόπος για απόκτηση νέων γνώσεων.
(β) Οι μαθητές/τριες, μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά.
(γ) Ίσως το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι στη μέθοδο αυτή ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων στη διαδικασία μάθησης. Η προσεκτική ακρόαση, το γεγονός ότι ο κάθε μαθητής θα μετατραπεί σε δάσκαλο, καθώς και η συνολική εργασία για την επίτευξη του κοινού στόχου, βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλληλοεπίδρασης και αλληλοσεβασμού.
(δ) Το κάθε άτομο στην ομάδα εξαρτάται από τα άλλα μέλη. Κανένας δεν μπορεί να επιτύχει πλήρως το στόχο του, αν όλοι δεν εργαστούν συλλογικά.
(ε) Οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν και οδηγούνται στην αναγνώριση της αξίας του κάθε μέλους της ομάδας.

Η Συνεργατική Συναρμολόγηση σε δέκα απλά βήματα
1. Χώρισε την τάξη σε ομάδες των 5-6 ατόμων. Η σύνθεση των ομάδων θα πρέπει να είναι ανομοιογενής.
2. Επέλεξε ένα αρχηγό. Στην αρχή επέλεξε ένα ώριμο άτομο, ώστε να μπορεί να βοηθήσει εκεί που θα χρειαστεί περισσότερο.
3. Χώρισε το μάθημα σε μικρές ενότητες, τόσες όσα και τα μέλη της κάθε ομάδας. Πρόσεξε ώστε ο διαχωρισμός να είναι τέτοιος, που να είναι ξεκάθαρος στα μέλη της κάθε ομάδας. Έτσι κάθε μέλος θα γνωρίζει σαφώς σε πιο μέρος θα εργαστεί. Κάθε μέλος θα πρέπει επίσης να έχει ξεκάθαρους και σαφείς στόχους να επιτελέσει.
4. Ανέθεσε σε κάθε μαθητή το τμήμα της εργασίας που του αναλογεί.
5. Δώσε αρκετό χρόνο στους μαθητές να μελετήσουν την εργασία τους. Προέτρεπέ τους να σημειώνουν τις λέξεις κλειδιά και να κρατάνε σύντομες σημειώσεις.
6. Στη συνέχεια συναντώνται οι μαθητές/τριες που είναι ειδικοί στο κάθε θέμα. Δώσε χρόνο στους ειδικούς αυτούς να συζητήσουν τα βασικά σημεία, να βελτιώσουν και να συμπληρώσουν τυχόν ατέλειες. Μπορούν επίσης να επαναλάβουν την παρουσίαση που θα κάνουν στη συνέχεια στις ομάδες τους.
7. Οι μαθητές/τριες επιστρέφουν πίσω στις αρχικές τους ομάδες.
8. Στις ομάδες τους τώρα οι μαθητές παρουσιάζουν ο κάθε ένας την εργασία του. Οι άλλοι μπορούν να κάνουν ερωτήσεις για να ξεκαθαρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα.
9. Κάνε ¨επισκέψεις¨ στις διάφορες ομάδες και εάν κάποιος ενοχλεί ή προσπαθεί να κυριαρχήσει, τότε μπορείς να επέμβεις. Ο αρχηγός μπορεί, μετά από κάποια εμπειρία, να εκτελεί το έργο αυτό.
10. Τέλος αξιολόγησε την όλη εργασία, δίνοντας ερωτήσεις και αξιολογώντας την κάθε ομάδα. Μπορούν επίσης να σημειώσουν λέξεις κλειδιά, που δίνουν το βασικό νόημα της συνολικής εργασίας που έχουν επιτελέσει.

via cytanet.com.cy