Ανεβάστε, αναρτήστε, παίξτε, ενσωματώστε ό,τι θέλετε για εξάσκηση με τη φιλοσοφία και το περιβάλλον του wiki!


Δημιουργία site από τον μαθητή Γυμνασίου Τζιουλάνα Χ. στο πλαίσιο του μαθήματος Πληροφορικής
http://dprojects.tk/
Συνεργατική μάθηση (collaborative learning)