Η γνώση θες δε θες μοιράζεται. Οι μαθητές μας το ξέρουν. Εμείς;
To wiki αυτό δημιουργήθηκε στo πλαίσιo του προγράμματος κατάρτισης σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Αποτελεί τον ιστότοπο του σεμιναρίου που αφορά τη "Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ" μέσα στην τάξη, καθώς και ένα χώρο συνάντησης, συνεργασίας και συμμετοχής.

Έλενα Ελληνιάδου


not a job.jpgAlvin Toffler.jpg

Μερικά από τα θεματικά πεδία του σεμιναρίου:
oaed_seminar.PNG

The Networked Teacher -ο Δικτυωμένος Εκπαιδευτικός
the-networked-teacher.png


Networked Student-ο Δικτυωμένος μαθητής